Sàn giao dịch

Tỉnh thành

Ngành nghề

Mã CK hoặc Tên Công ty

  
Tìm theo Mã CK A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Bảng số liệu tổng quanCập nhật lúc 12 : 10 Thứ Sáu 16/08/2019
Print View  | Xuất file Excel (Current page | All pages)
Tên Công ty Giá '000 VND 30 ngày Vốn hóa
(Tỷ VND)
Sở hữu
NN
EPS
4 quý
P/E P/B Lãi cổ tức ROE ROA  
AAA An Phát Plastic 17,1 -6,9% 2.919,0 2,4% 2.583 6,6 1,0 2,9% 14,4% 5,8% TTM
AAM Thủy sản Mekong 11,9 +3,0% 123,8 1,0% 874 13,6 0,6 4,2% 4,4% 4,0% TTM
AASC Chứng khoán Á Âu 0,0 0,0% 0,0 0,0% -556 0,0 0,0 0,0% -7,8% -5,7%
ABB Ngân hàng An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.589 0,0 0,0 0,0% 12,1% 1,0% TTM
ABI BH NH Nông Nghiệp 29,5 +8,5% 1.085,5 7,4% 5.525 5,3 1,4 0,0% 27,6% 9,5% TTM
ABSC Chứng khoán An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 63 0,0 0,0 0,0% 0,6% 0,4% TTM
ABT Thủy sản Bến Tre 38,0 -4,2% 436,3 2,7% 6.205 6,1 1,0 0,0% 13,3% 10,6% TTM
ACB Ngân hàng Á Châu 21,9 -5,7% 35.506,8 30,0% 3.438 6,4 1,2 0,0% 25,7% 1,7% TTM
ACBS Chứng khoán ACB 0,0 0,0% 0,0 0,0% 624 0,0 0,0 0,0% 5,2% 3,4% TTM
ACC Bê tông Becamex 20,2 +3,9% 201,5 20,7% 3.333 6,0 1,0 0,0% 14,4% 9,0% TTM
ACE Bê tông An Giang 25,7 +7,1% 78,4 4,8% 4.206 6,1 1,1 3,9% 18,3% 9,5% MRY
ACL Thủy sản CL An Giang 34,3 -13,4% 782,0 3,2% 13.080 2,6 1,2 0,0% 50,3% 22,2% TTM
ADC Mĩ thuật và Truyền thông 14,5 -7,1% 44,4 15,0% 3.542 4,1 0,9 0,0% 21,0% 8,9% TTM
ADP Sơn Á Đông 16,2 +2,5% 248,8 0,7% 2.271 7,1 1,1 4,3% 15,4% 11,3% TTM
AGC ANGIANG COFFEE 0,0 0,0% 0,0 0,0% -17.435 0,0 0,0 0,0% -649,8% -29,3%
AGD Thủy sản Gò Đàng 0,0 0,0% 0,0 0,0% -594 0,0 0,0 0,0% -1,5% -0,7%
AGF Thủy sản An Giang 3,1 -6,0% 88,3 1,1% -4.212 -0,7 0,3 0,0% -32,5% -11,3% TTM
AGM XNK An Giang 9,4 +5,6% 171,1 8,2% 2.055 4,6 0,4 0,0% 9,6% 5,7% TTM
AGR Agriseco 4,4 +4,8% 929,3 2,0% 375 11,7 0,5 0,0% 4,1% 3,9% TTM
AGRB Agribank 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.870 0,0 0,0 0,0% 10,6% 0,5% MRY

TTM: Trượt 4 quý gần nhất  LAG: Trượt 4 quý trước  MRY: Năm tài chính gần nhất  LFY: Năm tài chính trước

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn