Sàn giao dịch

Tỉnh thành

Ngành nghề

Mã CK hoặc Tên Công ty

  
Tìm theo Mã CK A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Bảng số liệu tổng quanCập nhật lúc 12 : 10 Thứ Năm 05/12/2019
Print View  | Xuất file Excel (Current page | All pages)
Tên Công ty Giá '000 VND 30 ngày Vốn hóa
(Tỷ VND)
Sở hữu
NN
EPS
4 quý
P/E P/B Lãi cổ tức ROE ROA  
AAA An Phát Plastic 14,0 -11,9% 2.396,8 2,4% 2.692 5,2 0,8 3,6% 14,7% 5,8% TTM
AAM Thủy sản Mekong 11,9 -4,8% 124,4 1,0% 742 16,0 0,6 4,2% 3,7% 3,4% TTM
AASC Chứng khoán Á Âu 0,0 0,0% 0,0 0,0% -556 0,0 0,0 0,0% -7,8% -5,7%
ABB Ngân hàng An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.567 0,0 0,0 0,0% 12,5% 1,0% TTM
ABI BH NH Nông Nghiệp 30,8 +1,0% 1.134,7 8,5% 6.744 4,6 1,3 0,0% 32,0% 11,1% TTM
ABSC Chứng khoán An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 185 0,0 0,0 0,0% 1,7% 1,1% TTM
ABT Thủy sản Bến Tre 34,1 -2,6% 392,1 2,7% 6.412 5,3 0,9 5,9% 13,7% 10,7% TTM
ACB Ngân hàng Á Châu 23,0 -6,5% 38.099,9 30,0% 3.578 6,4 1,5 0,0% 25,1% 1,7% TTM
ACBS Chứng khoán ACB 0,0 0,0% 0,0 0,0% 804 0,0 0,0 0,0% 6,6% 4,4% TTM
ACC Bê tông Becamex 19,2 -2,5% 192,0 20,3% 3.123 6,1 0,9 0,0% 13,4% 8,3% TTM
ACE Bê tông An Giang 26,0 +4,0% 79,3 4,8% 4.206 6,2 1,1 13,5% 18,3% 9,5% MRY
ACL Thủy sản CL An Giang 21,8 -12,4% 497,0 2,8% 9.720 2,2 0,7 6,9% 34,9% 16,0% TTM
ACM Tập đoàn Khoáng sản Á Cường 0,4 -20,0% 20,4 0,6% -114 -3,5 0,0 0,0% -1,2% -1,0% LAG
ADC Mĩ thuật và Truyền thông 15,8 -1,3% 48,3 15,0% 3.520 4,5 0,9 0,0% 20,5% 8,9% TTM
ADCC XD và Trang trí Kiến trúc ADC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0%
ADP Sơn Á Đông 16,1 -4,8% 247,3 0,7% 2.550 6,3 1,1 9,9% 17,2% 13,0% TTM
AGC ANGIANG COFFEE 0,0 0,0% 0,0 0,0% -17.435 0,0 0,0 0,0% -649,8% -29,3%
AGD Thủy sản Gò Đàng 0,0 0,0% 0,0 0,0% -594 0,0 0,0 0,0% -1,5% -0,7%
AGF Thủy sản An Giang 3,4 +18,8% 96,1 0,8% -3.975 -0,9 0,3 0,0% -33,2% -11,5% TTM
AGM XNK An Giang 9,9 -3,4% 179,3 8,2% 2.156 4,6 0,4 0,0% 9,7% 5,6% TTM

TTM: Trượt 4 quý gần nhất  LAG: Trượt 4 quý trước  MRY: Năm tài chính gần nhất  LFY: Năm tài chính trước

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn