Sàn giao dịch

Tỉnh thành

Ngành nghề

Mã CK hoặc Tên Công ty

  
Tìm theo Mã CK A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Bảng số liệu tổng quanCập nhật lúc 12 : 10 Thứ Hai 24/06/2019
Print View  | Xuất file Excel (Current page | All pages)
Tên Công ty Giá '000 VND 30 ngày Vốn hóa
(Tỷ VND)
Sở hữu
NN
EPS
4 quý
P/E P/B Lãi cổ tức ROE ROA  
AAA An Phát Plastic 18,4 +5,7% 3.150,1 2,6% 2.048 9,0 1,1 0,0% 11,6% 4,8% TTM
AAM Thủy sản Mekong 11,1 -15,9% 116,0 1,1% 710 15,6 0,5 0,0% 4,4% 4,1% TTM
ABB Ngân hàng An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.344 0,0 0,0 0,0% 11,0% 0,8% MRY
ABI BH NH Nông Nghiệp 25,0 +7,3% 921,0 6,6% 5.068 4,9 1,1 0,0% 26,3% 9,1% TTM
ABT Thủy sản Bến Tre 39,0 +5,4% 448,4 2,7% 5.982 6,5 1,1 0,0% 16,5% 12,5% TTM
ACB Ngân hàng Á Châu 29,5 +1,0% 36.791,4 30,0% 4.297 6,9 1,6 0,0% 26,4% 1,7% TTM
ACC Bê tông Becamex 20,0 0,0% 200,0 20,4% 3.321 6,0 0,9 0,0% 14,5% 9,0% TTM
ACE Bê tông An Giang 24,0 0,0% 73,2 4,8% 4.206 5,7 1,1 4,2% 18,3% 9,5% MRY
ACL Thủy sản CL An Giang 36,5 -8,8% 832,2 3,4% 12.486 2,9 1,4 0,0% 53,6% 22,6% TTM
ADP Sơn Á Đông 15,5 -30,8% 238,1 0,7% 2.094 7,4 1,0 0,0% 14,3% 10,6% TTM
AGC ANGIANG COFFEE 0,0 0,0% 0,0 0,0% -17.435 0,0 0,0 0,0% -649,8% -29,3%
AGD Thủy sản Gò Đàng 0,0 0,0% 0,0 0,0% -594 0,0 0,0 0,0% -1,5% -0,7%
AGF Thủy sản An Giang 3,3 -24,1% 93,9 1,1% -383 -8,7 0,2 0,0% -2,5% -0,9% TTM
AGR Agriseco 3,8 +3,3% 802,6 1,9% 351 10,8 0,4 0,0% 4,0% 3,8% TTM
ALP Đầu tư Alphanam 0,0 0,0% 0,0 0,0% -13 0,0 0,0 0,0% -0,1% -0,1% TTM
ALT Văn hóa Tân Bình 12,8 +23,1% 73,4 3,3% 1.307 9,8 0,3 0,0% 3,6% 3,1% TTM
AME Alphanam Cơ điện 7,3 -18,0% 184,0 5,7% 1.557 4,7 0,5 0,0% 11,8% 3,1% MRY
AMV Dược-TB Y tế Việt Mỹ 29,8 -3,9% 808,0 1,2% 8.913 3,3 1,5 0,0% 48,5% 44,2% TTM
ANV Thủy sản Nam Việt 26,3 -17,5% 3.337,6 2,7% 5.786 4,5 1,6 0,0% 41,9% 21,9% TTM
APC Chiếu xạ An Phú 26,6 -5,2% 313,4 9,8% 5.903 4,5 0,9 0,0% 21,0% 19,3% TTM

TTM: Trượt 4 quý gần nhất  LAG: Trượt 4 quý trước  MRY: Năm tài chính gần nhất  LFY: Năm tài chính trước

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn