Sàn giao dịch

Tỉnh thành

Ngành nghề

Mã CK hoặc Tên Công ty

  
Tìm theo Mã CK A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Bảng số liệu tổng quanCập nhật lúc 12 : 10 Thứ Ba 26/03/2019
Print View  | Xuất file Excel (Current page | All pages)
Tên Công ty Giá '000 VND 30 ngày Vốn hóa
(Tỷ VND)
Sở hữu
NN
EPS
4 quý
P/E P/B Lãi cổ tức ROE ROA  
AAA An Phát Plastic 16,2 +7,3% 2.764,9 9,6% 1.230 13,1 1,1 0,0% 7,8% 3,0% TTM
AAM Thủy sản Mekong 14,6 +4,3% 117,3 1,0% 835 17,5 0,6 5,5% 4,2% 4,0% TTM
AASC Chứng khoán Á Âu 0,0 0,0% 0,0 0,0% -556 0,0 0,0 0,0% -7,8% -5,7%
ABB Ngân hàng An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 1.488 0,0 0,0 0,0% 12,2% 0,9% TTM
ABI BH NH Nông Nghiệp 25,2 +8,7% 929,6 6,3% 4.525 5,6 1,2 4,8% 24,5% 8,7% TTM
ABSC Chứng khoán An Bình 0,0 0,0% 0,0 0,0% 243 0,0 0,0 0,0% 2,3% 1,5% TTM
ABT Thủy sản Bến Tre 43,5 +1,2% 500,1 2,8% 5.790 7,5 1,2 11,5% 16,2% 11,4% TTM
ACB Ngân hàng Á Châu 30,3 -1,6% 37.789,1 30,0% 4.119 7,4 1,8 0,0% 27,7% 1,7% TTM
ACBS Chứng khoán ACB 0,0 0,0% 0,0 0,0% 549 0,0 0,0 0,0% 4,5% 3,0% TTM
ACC Bê tông Becamex 21,3 0,0% 213,0 19,6% 3.091 6,9 1,0 0,0% 13,6% 8,8% TTM
ACE Bê tông An Giang 24,5 +6,3% 74,7 4,8% 4.206 5,8 1,1 4,1% 18,3% 9,5% TTM
ACL Thủy sản CL An Giang 37,0 -4,0% 842,4 3,2% 10.358 3,6 1,5 5,4% 50,3% 19,3% TTM
ADC Mĩ thuật và Truyền thông 15,3 +3,7% 46,8 14,9% 3.268 4,7 0,9 9,2% 19,6% 8,8% TTM
ADCC XD và Trang trí Kiến trúc ADC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 0,0% LFY
ADP Sơn Á Đông 42,0 +31,7% 645,1 0,7% 2.023 20,8 2,9 4,3% 14,2% 10,4% TTM
AGC ANGIANG COFFEE 0,0 0,0% 0,0 0,0% -17.435 0,0 0,0 0,0% -649,8% -29,3%
AGD Thủy sản Gò Đàng 0,0 0,0% 0,0 0,0% -594 0,0 0,0 0,0% -1,5% -0,7%
AGF Thủy sản An Giang 5,2 +16,5% 147,0 1,0% -2.848 -1,8 0,3 0,0% -17,2% -5,9% TTM
AGM XNK An Giang 10,6 -6,6% 192,0 8,2% 1.505 7,0 0,5 0,0% 7,4% 4,3% TTM
AGR Agriseco 4,2 +19,5% 878,6 2,0% 321 13,0 0,5 0,0% 3,7% 3,7% TTM

TTM: Trượt 4 quý gần nhất  LAG: Trượt 4 quý trước  MRY: Năm tài chính gần nhất  LFY: Năm tài chính trước

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn