Sàn giao dịch

Tỉnh thành

Ngành nghề

Mã CK hoặc Tên Công ty

  
Tìm theo Mã CK A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Bảng số liệu tổng quanCập nhật lúc 12 : 10 Thứ Hai 21/01/2019
Print View  | Xuất file Excel (Current page | All pages)
Tên Công ty Giá '000 VND 30 ngày Vốn hóa
(Tỷ VND)
Sở hữu
NN
EPS
4 quý
P/E P/B Lãi cổ tức ROE ROA  

TTM: Trượt 4 quý gần nhất  LAG: Trượt 4 quý trước  MRY: Năm tài chính gần nhất  LFY: Năm tài chính trước

CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn