Biểu đồ ngành
Cập nhật lúc 03/06/2016
Chỉ số ngành
Ngành VN INDEX
P/E  18,2  20,6
P/B  3,2  4,6
Beta 27,2 77,0
ROA 6,7% 2,2%
ROE 15,5% 14,1%
+- Giá 5 ngày -2,5% -0,3%
+- Giá 30 ngày +2,0% +8,5%
+- Giá từ đầu năm -9,5% +15,2%
Số Công ty 53 362
Mô tả ngành

Ngành Dược phẩm và Y tế bao gồm các các công ty dược phẩm và thực phẩm chức năng như Dược Hậu Giang (DHG), Traphaco (TPC), Domesco (DMC), Imexpharm (IMP), Dược Cửu Long (DCL) và các đơn vị cung cấp dịch...

Báo cáo phân tích
Phát hành Tiêu đề
24/12/2013 Báo cáo cập nhật ngành Dược: Tăng...
01/07/2011 Mặt bằng giá cổ phiếu ngành Dược...
19/03/2010 Báo cáo ngành Dược
18/07/2009 Ngành Dược Việt Nam - 6/2009
31/05/2008 Báo cáo Phân tích Ngành Dược Việt...
Công ty trong ngành
Tên Công ty Giá '000 VND 5 ngày Thị giá vốn Tỷ trọng P/E P/B ROA ROE
DHG Dược Hậu Giang 90,9 -2,0% 11.884,8 26,6% 14,4 3,3 18,0% 23,0%
DMC Dược phẩm DOMESCO 50,5 -1,6% 1.753,7 3,9% 11,0 1,3 10,3% 11,9%
IMP IMEXPHARM 65,9 +0,3% 4.393,7 9,8% 22,0 2,4 9,0% 11,3%
DCL Dược phẩm Cửu Long 25,1 -6,7% 1.833,3 4,1% 16,8 1,3 4,8% 8,0%
OPC Dược phẩm OPC 56,9 -0,4% 1.512,2 3,4% 11,7 1,9 10,7% 17,5%
Hiệu quả quản lý
Chỉ số %
ROCE 0,0
ROE 15,5
ROA 6,7
Doanh thu/Vốn hóa 110,7
Sức khỏe tài chính
Chỉ số %
Vay DH/ Vốn CSH 2,5
Vay DH/ Tổng TS 1,1
Vốn vay/Vốn CSH 27,3
Vốn vay/Tổng TS 11,6
Tỷ lệ lãi gộp
Chỉ số %
Tỷ lệ lãi gộp 35,7
Tỷ lệ lãi thuần 12,3
Tỷ lệ EBITDA/DT 16,9
Tỷ lệ Lãi HĐKD/ DT 14,4
Chỉ số định giá
Chỉ số
P/E 18,2
P/E pha loãng 29,9
P/E trước Thu nhập khác 29,8
Giá /Dòng tiền (CF) 18,0
P/B 3,2
EV / Doanh thu 2,2
EV/EBITDA 14,3
EV/EBIT 18,2
CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAN VIET www.vcsc.com.vn